Comunicat de presă

În perioada 22 – 27 iulie 2018 s-a desfășurat sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, eveniment ce a avut loc la Hotel 2D, din stațiunea Neptun, municipiul Mangalia, județul Constanța.

Sesiunea extraordinară a Adunării generale a A.Co.R. a beneficiat de prezența a peste 160 de primari de comune din țară, membri ai asociației.

Lucrările Adunării Generale au inclus subiecte legate de activitatea curentă a asociației, propuneri legislative menite să îmbunătățească activitatea de la nivelul comunelor, dar și teme distincte, dintre care putem aminti:

  • - Măsuri preliminare pentru elaborarea Albumului Centenarului Marii Uniri - 2018, după modelul Cărții Încoronării – 1922;
  • - Stabilirea de măsuri pentru constituirea delegației ACoR la Forumul româno-francez, Lyon, Franța, 2-3 aprilie 2019;
  • - Analiza disparităților de dezvoltare între mediul urban și rural din România;
  • - Discutarea problemelor cu care se confruntă mediul rural și, implicit, autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor din România, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale.

Prezentarea priorităților de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală a fost făcută de domnul Adrian-Ionuț CHESNOIU, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

De asemenea, în cadrul lucrărilor Adunării Generale au fost prezentate proiectele pe care le implementează ACoR în momentul de față:

  • - „Platforma Acțiunilor Comune Transparente” - PACT A.Co.R., cod SIPOCA 238, cod SMIS2014+ 111983;
  • - „Decizia ta - factura și accesul la energie!”, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice;
  • - „Măsuri integrate pentru comunitate’’, cod SMIS 2014+: 103133; \
  • - „Îmbunătățirea accesului la servicii a cetățenilor și a calității serviciilor – o administrație publică locală transparentă și responsabilă”.

A.Co.R. este o asociație de utilitate publică înființată în anul 1997, una dintre cele patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale. Misiunea sa este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. Activitatea desfășurată până în prezent a avut în vedere reprezentarea comunelor în forurile legislative, dezvoltarea de programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune, implementarea de proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale etc.

Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul www.acor.ro sau la telefon 0737.000.972, persoană de contact Marius GUBERNAT, directorul Direcției comunicare și relații publice A.Co.R. (marius.gubernat@acor.ro ).

 

CĂTRE TOATE ENTITĂȚILE PARTENERE

 

Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare:

 

Îndrumar privind modul de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare:

Îndrumar privind modul de realizare a decontului de cheltuieli între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere în acordul de cooperare:

descărcați link:  www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=ghiduri-audit&pagina=domenii&menu=Ucaapi

Vă adresăm rugămitea să listați cele trei îndrumare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice prin UCAAPI și să le depuneți în dosarul cu documentele privind activitatea de audit intern.

 

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații pe care le apreciați
că sunt utile.
Cu aleasă prețuire,

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații pe care le apreciați că sunt utile.

 

Cu aleasă prețuire,

Petrică Feopenta - șef direcție de audit public intern

 

Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, în cea de-a XXI-a sesiune ordinară,

cu caracter aniversar, București, 18-21 februarie 2018

 
 
Acțiuni comune a MDRAFE-MF privind  măsurile de creștere a gradului  de exercitare a activității de auditul public intern în administrația publică locală:
 

Adresa Prefectura Neamt audit intern.pdf (258906)

Adresa DRAPFE-MFP audit intern.pdf (1580901)

Comune care au aderat la auditul in cooperare la nivelul judetului Neamt.xlsx (232930)

Materiale ședință 30.01.2018:

Sedinta directiei de audit 30.01.2018.pdf (18405935)

Sedinta Filialei 30.01.2018.pdf (24713409)

Materiale ședință 10.11.2017:

Ședința serviciului de audit 10.11.2017.pdf (7,7 MB)

Ședința Filialei 10.11.2017.pdf (19,5 MB)

Rezultatele ședinței extraordinare de lucru și dezbateri a Adunării Generale a Reprezentanților Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România desfășurată în perioada

 10-12 noiembrie 2017

Hotel Poiana Soarelui, localitatea Brateș, comuna Tarcău, județul Neamț

Invitat de onoare PREȘEDINTELE  ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - domnul Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi

Interviul domnului Emil Drăghici președintele Asociației Comunelor din România

youtu.be/IY7wLuY71xE

Interviul doamnei Valeria Dascălu președintele Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România

youtu.be/8gTczEQoYDM

Interviul doamnei Daniela Ursache prim-vicepreședintele Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România

youtu.be/MvDHXS32_94

Interviul doamnului viceprimar al comunei Tarcău, domnul Mircea Valeriu Nistor

youtu.be/412Ry53Yx-c