CĂTRE TOATE ENTITĂȚILE PARTENERE

 

Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare:

 

Îndrumar privind modul de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare:

Îndrumar privind modul de realizare a decontului de cheltuieli între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere în acordul de cooperare:

descărcați link:  www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=ghiduri-audit&pagina=domenii&menu=Ucaapi

Vă adresăm rugămitea să listați cele trei îndrumare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice prin UCAAPI și să le depuneți în dosarul cu documentele privind activitatea de audit intern.

 

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații pe care le apreciați
că sunt utile.
Cu aleasă prețuire,

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații pe care le apreciați că sunt utile.

 

Cu aleasă prețuire,

Petrică Feopenta - șef direcție de audit public intern

 

Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, în cea de-a XXI-a sesiune ordinară,

cu caracter aniversar, București, 18-21 februarie 2018

 
 
Acțiuni comune a MDRAFE-MF privind  măsurile de creștere a gradului  de exercitare a activității de auditul public intern în administrația publică locală:
 

Adresa Prefectura Neamt audit intern.pdf (258906)

Adresa DRAPFE-MFP audit intern.pdf (1580901)

Comune care au aderat la auditul in cooperare la nivelul judetului Neamt.xlsx (232930)

Materiale ședință 30.01.2018:

Sedinta directiei de audit 30.01.2018.pdf (18405935)

Sedinta Filialei 30.01.2018.pdf (24713409)

Materiale ședință 10.11.2017:

Ședința serviciului de audit 10.11.2017.pdf (7,7 MB)

Ședința Filialei 10.11.2017.pdf (19,5 MB)

Rezultatele ședinței extraordinare de lucru și dezbateri a Adunării Generale a Reprezentanților Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România desfășurată în perioada

 10-12 noiembrie 2017

Hotel Poiana Soarelui, localitatea Brateș, comuna Tarcău, județul Neamț

Invitat de onoare PREȘEDINTELE  ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - domnul Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi

Interviul domnului Emil Drăghici președintele Asociației Comunelor din România

youtu.be/IY7wLuY71xE

Interviul doamnei Valeria Dascălu președintele Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România

youtu.be/8gTczEQoYDM

Interviul doamnei Daniela Ursache prim-vicepreședintele Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România

youtu.be/MvDHXS32_94

Interviul doamnului viceprimar al comunei Tarcău, domnul Mircea Valeriu Nistor

youtu.be/412Ry53Yx-c