Program de asigurare și îmbunătățire a calitatii activității de audit (proiect)