Auditul public intern

Auditul public intern este o activitate independentă și obiectivă, care dă unei organizații o asigurare în ceea ce priveste gradul de control deținut asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătății operațiunile, și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. 

Auditul public intern ajută această organizație să își atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control și de conducere a entității și făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Stabilirea unei întâlniri

Spuneţi-ne cand sunteţi disponibil. Noi respectăm programul dvs.!

Echipa noastră

Succesul asociației noastre este datorat angajaţilor noştri, care sunt conduşi de mâini cu experienţă. Echipa noastră prietenoasă şi competentă este la dispoziţia dvs.